Rozlúčka s o. Petrom a privítanie o. Martina

Spoločenstvo mladých na výlete 2021

Stretnutie s vladykom Jánom 2020

Výlet mladých - Haligovce

Človeče, nehnevaj sa

Mládež. zbor v Domove dôchodcov

Pečenie medovníkov 2019

Mikuláš 2019

Chvály s o. Petričkom (9.11.2019

Tom Edwards (14.10.2019)

Odpustová slávnosť sv. Paraskevy (14.10.2018)

P. Elias Vella (7.4.2018)

Roždestvo 2017

Cesta svetla

MISIE 2017

Odpustová slávnosť sv. Paraskevy (15.10.2017)

Mládež - Roztoky (3.7.2017)

Odpustová slavnosť Božej Múdrosti (4.6.2017)

Pascha 2017

Na mnohaja lita!

Chvály (25.2.2017)

Púť mužov - Žakovce (25.2.2017)

Poďakovanie za rok 2016 (31.12.2016)

Turnaj "Človeče, nehnevaj sa" (28.12.2016)

Chvály (11.12.2016)

sv. Mikuláš (2016)

Zakončenie Roku milosrdenstva

Odpustová slávnosť sv. Paraskevy

Chvály (19.9.2016)

Otvorenie školského roka

Guláš párty

Ďakujeme!

Mladí opekali (24.8.2016)

Zosnutie Presvätej Bohorodičky 2016

Erko tance

Modlitebné stretnutie kňazov 14.1.2016

Nedeľa Paschy

Veľký piatok

Krížová cesta mestom

Odpust farnosti Svidník-mesto

FOTO - Chrám

 

On-line prenosy:

www.logos.tv

Týmto chceme poďakovať mestu Svidník za finančnú pomoc v hodnote 2000 eur na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a elektrifikáciu zvonov

Kontakt

Gréckokatolícka cirkev farnosť Svidník - mesto Pavlovičova 3
08901 Svidník
054 / 75 21 652