O farnosti

 

On-line prenosy:

www.logos.tv

Týmto chceme poďakovať mestu Svidník za finančnú pomoc v hodnote 2000 eur na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a elektrifikáciu zvonov

Kontakt

Gréckokatolícka cirkev farnosť Svidník - mesto Pavlovičova 3
08901 Svidník
054 / 75 21 652